ÇEVRE POLİTİKASI

PETEK BORU firması ‘’ Spiral Kaynaklı, İçi ve Dışı Kaplamalı Çelik Boruların ve Ek Parçalarının; Polietilen ve Polipropilen Boruların ve Ek Parçalarının İmalatı ve Satışı ‘’  üretim ve hizmet kapsam faaliyetlerinde;

Ekonomik ve ekolojik dengeyi sağlamak amacıyla, çevresel performansını zaman içinde sürekli geliştirmeyi ve uygulanmasını bir şirket kültürü haline getirmeyi taahhüt eder.

Bu kapsamda üst yönetimin tam desteği ile;

      * Ulusal çevre mevzuatını takip etmek ve ilgili yükümlülükleri yerine getirmek,

      * Sürdürülebilir kalkınma prensipleri doğrultusunda satın alma ve hizmet aşamalarında çevreyi korumak ve doğal kaynakların etkin kullanımını sağlamak,

      * Tüm şirket faaliyetlerinden doğan ve alıcı ortama verilmesi muhtemel kirleticileri en aza indirmek,

      * Tüm şirket çalışanlarını, yan sanayi müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi çevre kirliliğinin azaltılması ve çevrenin korunması yönünde bilinçlendirmek ve eğitmek,

      * Çevre yönetim sistemleri şartlarını yerine getirmek,

Hedeflenen çevre performansımız ile üçüncü taraflara örnek teşkil etmek, önemle üzerinde durduğumuz hususlardır.

E-BÜLTEN

Yeniliklerimizden haberdar olmak istermisiniz?