İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

      

PETEK BORU firması ‘’ Spiral Kaynaklı, İçi ve Dışı Kaplamalı Çelik Boruların ve Ek Parçalarının; Polietilen ve Polipropilen Boruların ve Ek Parçalarının İmalatı ve Satışı ‘’  üretim ve hizmet kapsam faaliyetlerinde;

Bir kuruluşu oluşturan en temel ve değerli unsurun çalışanları ve diğer ilgili tarafları olduğu görüşünden hareketle, kaza, meslek hastalıkları ve hasarları en aza indirmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla;

   * Faaliyet alanına ilişkin İş Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatı ve bağlı olduğumuz diğer yasal şartların gereklerini yerine getirmeyi,

   * Tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara gerekli bilgilendirme ve eğitimler aracılığıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi,

   * Tüm faaliyetleri kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde uygulayarak önleme kültürünü yerleştirmeyi, 

   * İlgili tarafların ve çalışanların tam desteği ve katılımlarını sağlamayı ,sağlık ve güvenlik politikası olarak benimsemekte ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.

E-BÜLTEN

Yeniliklerimizden haberdar olmak istermisiniz?